คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
[]
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบสีจราจรสีเหลืองสะท้อนแสง
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบสีจราจรสีเหลืองสะท้อนแสง

2 มีนาคม 2564

        เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ตัวแทนจาก บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมามอบสีจราจรสีเหลืองสะท้อนแสง จำนวน 5 แกลลอน ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแแบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา "แม่โจ้อาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU Green Hearth:แม่โจ้หัวใจสีเขียว" ภายใต้โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างสาธารณะประโยชน์กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ทางคณะจะนำผลิตภัณฑ์สีจราจรดังกล่าว ไปใช้สำหรับตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์ต่างๆ บนถนนและลานจอดรถบริเวณโดยรอบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลังภาพกิจกรรม...