คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

6 เมษายน 2564

        เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหารจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นำโดย อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์ เลิศธนาสาร คณบดี, รศ.ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี และนายสรุพล บุญยืน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเข้าร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้น ณ ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
คลังภาพกิจกรรม...