คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
นักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Weera Phanich Design Award 2021 ภายใต้ Concept  Work from Home “สร้างที่ทำงานภายในบ้าน ให้น่าอยู่”
นักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Weera Phanich Design Award 2021 ภายใต้ Concept Work from Home “สร้างที่ทำงานภายในบ้าน ให้น่าอยู่”

26 เมษายน 2564

        นายนครินทร์ อ่อนตา นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท : รุ่นนักเรียน-นักศึกษา จากการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม โครงการ Weera Phanich Design Award 2021 ภายใต้ Concept Work from Home “สร้างที่ทำงานภายในบ้าน ให้น่าอยู่” ที่จัดโดย บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ SCG Home Solution ซึ่งเป็นการประกวดออกแบบห้องทำงานภายในบ้าน เพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ Work from home ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการประกาศผลผ่านช่องทางเพจ Facebook(https://www.facebook.com/weeraphanich/) และจะมีการจัดกิจกรรมมอบโล่รางวัล ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามวิธีปฏิบัติและข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป
คลังภาพกิจกรรม...