คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Architecture and Environmental Design,
Maejo University
ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  
ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ แม่โจ้ ร่วมกับบริษัท​ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย​จำกัด​ ร่วมบริจาคถุงพลาสติกสีแดงบรรจุขยะติดเชื้อ​ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามฯ ​มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตย์ฯ แม่โจ้ ร่วมกับบริษัท​ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย​จำกัด​ ร่วมบริจาคถุงพลาสติกสีแดงบรรจุขยะติดเชื้อ​ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามฯ ​มหาวิทยาลัยแม่โจ้

28 เมษายน 2564

        เมื่อวันที่ 28​ เมษายน​ 2564 ชมรมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม​ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ​ร่วมกับ​ บริษัท​ดีกู๊ดส์ ซัพพลาย​จำกัด​ ได้ร่วมกันบริจาคถุงพลาสติกสีแดงขนาดใหญ่ที่ใช้ในการบรรจุขยะติดเชื้อ​ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้​ ที่รองรับผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัส​โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ​ ศูนย์รับบริจาคอาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ​ โดยมี รศ.ดร.วีระพล​ ทองมา​ อธิการบดี​ และ อ.ดร.โชคอนันต์​ วาณิชย์เลิศธนาสาร​ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายศิวะ​ ธมิกานนท์​ นายอำเภอสันทราย เป็นผู้รับมอบ สิ่งของดังกล่าว
คลังภาพกิจกรรม...